Kattekøbings formål & vedtægter

Kattekøbing er en organisation stiftet i 2014 og bygget op omkring ildsjæle der hjælper hjemløse katte lokalt, i tæt samarbejde med dyrlæger. 

 

Formålet med arbejdet er at nedbringe antallet af hjemløse katte ved forebyggelse som neutralisering og at hjælpe kattene ud i nye kærlige hjem efter resocialisering samt rekreation.

 

Ligeledes oplysningsarbejde og samarbejdende fællesskaber.

 

Arbejdsfordeling samt organisering af arbejdet med kattene, regnskab, økonomi, bogholderi samt teknisk installation, administration aftales i leder gruppen som består af 5 personer.

 

Alt samarbejde foregår i fælles respekt og positiv ligeværdig ånd.

 

Kattekøbing holder IKKE generalforsamling.

 

Kattekøbings CVR.: 36176970

 

Donationer fremvises i Kattekøbings facebookgruppe.

 

Ved evt. ophør af Kattekøbing skal evt. overskud fordeles mellem dyrlægerne vi samarbejder med og midlerne skal efter skriftlig aftale bruges til de hjemløse katte.

 

Kattekøbing